๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Tám 30, 2015”

[ĐNT-Q3] Chương 07

Chương thứ bảy – Đứng cùng trận tuyến

Read more…

[ĐNT-Q3] Chương 06

Chương thứ sáu – Cuối cùng cũng có dấu hiệu

Read more…

[BTBT] Chương 06

Chương thứ sáu

Read more…

Post Navigation