[ĐNT-Q3] Chương 20

Chương thứ hai mươi – Ta mới là cha hài tử [5]

Tiếp tục đọc

[ĐNT-Q3] Chương 19

Chương thứ mười chín – Ta mới là cha đứa nhỏ [4]

Tiếp tục đọc

[ĐNT-Q3] Chương 18

Chương thứ mười tám – Ta mới là cha đứa nhỏ [3]

Tiếp tục đọc

[ĐNT-Q3] Chương 17

Chương thứ mười bảy – Ta mới là cha đứa nhỏ [2]

Tiếp tục đọc

[ĐNT-Q3] Chương 16

Chương thứ mười sáu – Ta mới là cha đứa nhỏ [1]

Tiếp tục đọc

[ĐNT-Q3] Chương 15

Chương thứ mười lăm – Cục cưng, đừng dọa ta!

Tiếp tục đọc

[ĐNT-Q3] Chương 14

Chương thứ mười bốn – Cầu hôn (hạ)

Tiếp tục đọc

[ĐNT-Q3] Chương 13

Chương thứ mười ba – Cầu hôn (thượng)

Tiếp tục đọc

[ĐNT-Q3] Chương 12

Chương thứ mười hai – Hoa đăng trong đêm

Tiếp tục đọc

[ĐNT-Q3] Chương 11

Chương thứ mười một – Bắc Thần Diêu Quang bái phỏng

Tiếp tục đọc