๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Chín 17, 2015”

[ĐNT-Q3] Chương 20

Chương thứ hai mươi – Ta mới là cha hài tử [5]

Read more…

Post Navigation