๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Năm 19, 2016”

[ĐNT-Q3] Chương 27

Chương thứ hai mươi bảy – Sóng thần (trung)

Read more…

Post Navigation