๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the day “Tháng Tám 13, 2016”

[ĐNT-Q4] Chương 12

Chương thứ mười hai – Hoàng thất thật nhiều kỳ ba!

Read more…

Post Navigation