๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Quyền trượng – Mộng Khê Thạch


Quyền trượng – Mộng Khê Thạch

 

203204hpmuujuiil2u2jpp

Tên truyện: Quyền trượng

Tác giả: Mộng Khê Thạch

Thể loại:  Xuyên qua – Ma pháp – nhất thụ lưỡng công – Cường cường – HE

Edit: Zenk

Tình trạng bản gốc: Hoàn 

Tình trạng bản edit: Ha ha.

Văn án:

Rất nhiều câu chuyện huyền bí phương tây đều nói cho chúng ta biết, vô luận quỷ hút máu là nhân vật chính, kiếm sĩ là nhân vật chính, hay ma pháp sư là nhân vật chính, thì giáo đình mãi mãi là nhân vật phản diện.

Ai đó có thể nói cho hắn biết, vì cái gì hắn xuyên qua liền trở thành kẻ phản phái không?

Giới thiệu nhân vật: 

Thụ: Giáo đình thần quan – nữ vương thụ

Công 1: Quý tộc + pháp sư – lạnh lùng, ôn nhu công

Công 2: Hấp huyết quỷ – phúc hắc, cường công

Nội dung nhãn: ma pháp thời không, cung đình hầu tước, thiên chi kiêu tử.

Chương 001 +++ Chương 002 +++ Chương 003 +++ Chương 004

Chương 005 +++ Chương 006 +++ Chương 007 +++ Chương 008

Chương 009 +++ Chương 010 +++ Chương 011 +++ Chương 012

Chương 013 +++ Chương 014 +++ Chương 015 +++ Chương 016

Chương 017 +++ Chương 018 +++ Chương 019 +++ Chương 020

←↑→

Chương 021 +++ Chương 022 +++ Chương 023 +++ Chương 024

Chương 025 +++ Chương 026 +++ Chương 027 +++ Chương 028

Chương 029 +++ Chương 030 +++ Chương 031 +++ Chương 032

Chương 033 +++ Chương 034 +++ Chương 035 +++ Chương 036

Chương 037 +++ Chương 038 +++ Chương 039 +++ Chương 040

←↑→

Chương 041 +++ Chương 042 +++ Chương 043 +++ Chương 044

Chương 045 +++ Chương 046 +++ Chương 047 +++ Chương 048

Chương 049 +++ Chương 050 +++ Chương 051 +++ Chương 052

Chương 053 +++ Chương 054 +++ Chương 055 +++ Chương 056

Chương 057 +++ Chương 058 +++ Chương 059 +++ Chương 060

←↑→

Chương 061 +++ Chương 062 +++ Chương 063 +++ Chương 064

Chương 065 +++ Chương 066 +++ Chương 067 +++ Chương 068

Chương 069 +++ Chương 070 +++ Chương 071 +++ Chương 072

Chương 073 +++ Chương 074 +++ Chương 075 +++ Chương 076

Chương 077 +++ Chương 078 +++ Chương 079 +++ Chương 080

←↑→

Chương 081 +++ Chương 082 +++ Chương 083 +++ Chương 084

Chương 085 +++ Chương 086 +++ Chương 087 +++ Chương 088

Chương 089 +++ Chương 090 +++ Chương 091 +++ Chương 092

Chương 093 +++ Chương 094 +++ Chương 095 +++ Chương 096

Chương 097 +++ Chương 098 +++ Chương 099 +++ Chương 100

←↑→

Chương 101 +++ Chương 102 +++ Chương 103 +++ Chương 104

Chương 105 +++ Chương 106 +++ Chương 107 +++ Chương 108

Chương 109 +++ Chương 110 +++ Chương 111 +++ Chương 112

Chương 113 +++ Chương 114 +++ Chương 115 +++ Chương 116

Chương 117 +++ Chương 118 +++ Chương 119 +++ Chương 120

←↑→

Chương 121 +++ Chương 122 +++ Chương 123 +++ Chương 124

Chương 125 +++ Chương 126 +++ Chương 127 +++ Chương 128

Chương 129 +++ Chương 130 +++ Chương 131 +++ Chương 132

Chương 133 +++ Chương 134 +++ Chương 135 +++ Chương 136

Chương 137 +++ Chương 138 +++ Chương 139 +++ Chương 140

←↑→

Chương 141 +++ Chương 142 +++ Chương 143 +++ Chương 144

Chương 145 +++ Chương 146 +++ Chương 147 +++ Chương 148

Chương 149 +++ Chương 150 +++ Chương 151 +++ Chương 152

Chương 153 +++ Chương 154 +++ Chương 155 +++ Chương 156

Chương 157 +++ Chương 158 +++ Chương 159 +++ Chương 160

←↑→

Chương 161 +++ Chương 162 +++ Chương 163 +++ Chương 164

Chương 165 +++ Chương 166 +++ Chương 167 +++ Chương 168

Chương 169 +++ Chương 170 +++ Chương 171 +++ Chương 172

Chương 173 +++ Chương 174 +++ Chương 175 +++ Chương 176

Chương 177 +++ Chương 178 +++ Chương 179 +++ Chương 180

Chương 181 +++ Chương 182

-TOÀN VĂN HOÀN-

%d bloggers like this: