Thông Báo

🎀Lịch Post Truyện

🥒🌼🥒🌼🥒🌼🥒🌼🥒🌼🥒🌼🥒🌼🥒🌼🥒🌼🥒🌼🥒🌼🥒🌼🥒🌼🥒🌼

🍀 Nhóm nhân vật của tôi đều là LNT: 5c/tuần.

🍁 Trang viên của mị ma: 3c/tuần.

🌺 Thương tang tri cẩm hoa: 3c/tuần.

🌻 Tu chân giới vẫn như cũ có truyền thuyết của ta: 5c/tuần.

🌹 Sau khi cặp kè với thế thân tra công, thì crush trở về: 5c/tuần.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

 (╭ ̄︶ ̄)╭♡