Thoại Hồ – Phù Phong Lưu Ly 《扶风琉璃》


Thoại Hồ

th

Tên truyện: Thoại hồ 《作者》

Tên tác giả: Phù Phong Lưu Ly 《扶风琉璃》

Thể loại: Trọng sinh – Cổ đại – Kiếp trước kiếp này – Thủy chung – Công sủng thụ – 1X1 – HE

Tình trạng: Hoàn

Edit: Zenk.

Beta: Tiêu Nguyệt Giao

Tình trạng edit: Đang tiến hành

Văn án:

Cửu vĩ hồ vương Bạch Lê ái mộ thư sinh Du Thanh, vứt bỏ chín đuôi, đuổi theo chín kiếp, tìm ngàn năm vẫn chưa ôm được người về, bởi vì mỗi lần đều chậm một bước. Bên ranh giới tuyệt vọng, hắn sống lại, trở về lúc hai người lần đầu gặp nhau, thời điểm hết thảy đều chưa xảy ra. Lúc này đây, hồ vương vô cùng vội vã! Nhất định phải đem thư sinh bắt về!

Thị tòng: Vương, hắn là nam nga! Như thế nào làm vương phi của chúng ta?

Hồ vương: Vậy làm vương phu!

Thị tòng: “…”

Thư sinh Du Thanh: ôn nhuận bình tĩnh công ( không cần xem thư sinh yếu đuối, mặt sau sẽ làm ngươi chấn động ~)

Hồ vương Bạch Lê: si tình trung khuyển dụ thụ ( không cần đánh giá cao hồ vương khí thế, ngốc manh đến làm cho không người nào có thể nhìn thẳng ~)

Chương 01 – Mở đầu +++ Chương 02 – Làm mối

Chương 03 -Tương hồ +++ Chương 04 – Thư đồng

Chương 05 – Phơi sách +++ Chương 06 – Luyện tự

Chương 07 – Bán tranh +++ Chương 08 – Gặp mưa [1]

Chương 09 Gặp mưa [2] +++ Chương 10

Chương 11 +++ Chương 12

Chương 13 +++ Chương 14

Chương 15 +++ Chương 16

←↑→

Chương 17 +++ Chương 18

Chương 19 +++ Chương 20

Chương 21 +++ Chương 22

Chương 23 +++ Chương 24

Chương 25 +++ Chương 26

Chương 27 +++ Chương 28

Chương 29 +++ Chương 30

Chương 31 +++ Chương 32

←↑→

Chương 33 +++ Chương 34

Chương 35 +++ Chương 36

Chương 37 +++ Chương 38

Chương 39 +++ Chương 40

Chương 41 +++ Chương 42

Chương 43 +++ Chương 44

Chương 45 +++ Chương 46

Chương 47 +++ Chương 48

←↑→

Chương 49 +++ Chương 50

Chương 51 +++ Chương 52

Chương 53 +++ Chương 54

Chương 55 +++ Chương 56

Chương 57 +++ Chương 58

Chương 59 +++ Chương 60

Chương 61 +++ Chương 62

Chương 63 +++ Chương 64

←↑→

Chương 65 +++ Chương 66

Chương 67 +++ Chương 68

Chương 69 +++ Chương 70

Chương 71 +++ Chương 72

Chương 73 

-TOÀN VĂN HOÀN-